Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi (PTOOSB) yer seçimi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2008 tarih ve 003427-003483 sayılı dağıtımlı yazısı ile Yer Seçimi Komisyonu oluşturulmuş ve öneri alan belirlenmiştir. Bakanlıkça 17.09.2008 tarih ve 262 sicil no ile Tüzel Kişiliği tescil edilerek hayata geçmiştir. Bölgemiz, Karma Organize Sanayi Bölgesidir.