Şirketimiz 15/06/2001 tarihinde kurulmuştur. 10/12/2004 tarihinde yeni fabrikamızda üretime geçilmiştir. Üretimimiz tamamen son teknolojiye uygun olup tam otomasyon ortamında gerçekleştirilmektedir. Fabrikamız yıllık 77.000 tonluk üretim kapasitesine sahiptir. Ürünlerimiz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 30.09.2005 Tarih ve G 06-0761-00003-5 sayılı izni ile üretilmektedir. Tüm ürünlerimiz “TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİ”ne uygundur.